• Landgoedcamping Poelhuis verklaart zorgvuldig en veilig om te gaan met persoonlijke gegevens van iedereen die contact heeft of contact zoekt met deze organisatie.
  • Wanneer u contact zoekt of contact legt met Landgoedcamping Poelhuis, worden gegevens van u voor zover nodig, schriftelijk of digitaal vastgelegd. Deze gegevens worden nooit, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en dan alleen als het in het belang is van de aard van het contact, gedeeld met derden.
  • Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van wettelijke bewaartermijnen en/of afhankelijk van eventuele historische waarde.
  • U hebt recht op inzage en zo nodig wijziging van de over u vastgelegde persoonsgegevens. U kunt daarvoor contact opnemen met het secretariaat, bekend uit briefhoofd of website, telefonisch of via de mail.
  • Uw persoonsgegevens worden optimaal beschermd tegen onrechtmatig gebruik. Alleen onze medewerkers hebben toegang tot de gegevens.
  • Vermelding van namen of andere persoonlijke gegevens op website of schriftelijk materiaal, gebeurt nooit zonder de uitdrukkelijke instemming van betrokkenen.
  • Landgoedcamping Poelhuis kan in haar uitingen verwijzen naar andere websites of publicaties van derde partijen. Landgoedcamping Poelhuis neemt geen verantwoordelijkheid voor het omgaan met eventueel uw persoonlijke gegevens daar. Zij dragen daarvoor zelf de verantwoordelijkheid.
  • Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Telefonisch 0543 569246, of mail info@poelhuis.nl