Poelhuis Landgoedcamping kamperen op een historische plek.

De boerderij was tot 1993 een melkveebedrijf met 65 koeien en 60 stuks jongvee. De cultuurgrond wordt nu per jaar aan aangrenzende melkveehouders in gebruik gegeven, voor beweiding en voor de voederwinning. De weilandjes rondom de boerderij zijn voor onze paarden en het kruidenrijke hooilandje waar u vanaf de camping opkijkt en in het voorjaar vol bloemen staat, gebruiken we voor het paardenhooi.

In het kader van een studieproject Meervoudig Landgebruik, zijn in het weiland voor de boerderij een aantal walnotenbomen aangeplant. Een combinatie van beweiding door paarden of oogsten van gras, met de oogst van walnoten en over heel vele jaren, het oogsten van walnotenhout voor bijvoorbeeld de meubelindustrie. 
Wat verder van de boerderij is een weiland omgezet naar natte natuur met heide. Dat wordt 1 maal per jaar gemaaid en gehooid en extensief beweid als dat nodig is om opkomende struikjes tussen de heide en het gras weg te vreten. 

Nieuwe natuur
Door een andere wijze van boeren kwam er ruimte om weer natuur terug te brengen in de omgeving. Er is in 1995 een kikkerpoel gegraven en samen met vrijwilligers een vleermuizenkelder gebouwd, de eerste in Winterswijk. Er is destijds zelfs een bouwvergunning voor afgegeven. In de kelder overwintert de grootoorvleermuis en af en toe de zeer zeldzame franjestaartvleermuis. Het blijkt dat de natuur zich zeer snel ergens kan ontwikkelen. Er is vrijwel niets aangeplant en toch kent de omgeving van de poel een zeer rijke variatie aan planten en struiken. En elk jaar broeden er meerkoeten en soms de zeldzame dodaars.

De boerderij wordt als een landgoed beheerd. Met de familie worden vele uren (vrije tijd) besteed om vooral de natuur- en landschapswaarden van de 17,5 ha die het nu nog groot is in stand te houden en te verhogen. 

Nationaal Landschap
Het Oost Gelders Plateau, met daarin de hele gemeente Winterswijk is in 2005 aangewezen als "Nationaal Landschap", een van de 20 in Nederland. Het is een coulisselandschap, hoog gelegen akkers, hier essen genaamd, lagere weilanden, natuurlijke beken, houtwallen, grote en kleine boscomplexen, en enkele natuurlijke hoogveengebieden. Ook de afwisseling tussen de grootschalige moderne bedrijven, met gelukkig nog overal koeien in de wei, en de eeuwenoude boerenhoeves die ook vaak de zorg voor natuur en landschap op zich genomen hebben, maken de Achterhoek en dan met name Winterswijk, tot een van de mooiste en pure gebieden van Nederland.